Other Flower bulbs

* Delivery will take place starting from: 1 September

Display
Allium ''Christophii'' (3 pc.) (Exclusive !)
2.65 
Euro 1.95
Allium ''Gigantheum'' (1 pc.) (Exclusive !)
2.65 
Euro 1.95
Allium ''Ostrowskianum'' (20 pc.) Exclusive !
2.65 
Euro 1.95
Allium Purple Sensation (4 pc.)
2.10 
Euro 1.95
Anemone ''Blanda'' (15 pc.)
Euro 0.95
Anemone ''De Caen'' (20 pc.)
1.20 
Euro 0.95
Brodiaea ''Triteleia Starlight'' (5 pc.) Exclusive !
2.65 
Euro 1.95
Cyclamen ''Coum'' (3 pc.)
3.89 
Euro 2.10
Galanthus/Snowdrop (10 pc.)
2.10 
Euro 1.85
Galanthus/Snowdrops double (7 pc.)
3.92 
Euro 1.95
Iris ''Hollandica'' Blue (25 pc.)
1.20 
Euro 0.95
Fritillaria ''Crown Imperial'' yellow (1 pc.)
3.10 
Euro 2.59
Fritillaria ''Crown Imperial'' Red (1 pc.)
3.10 
Euro 2.59
Muscari ''Armeniacum'' Blue (25 pc.)
1.20 
Euro 0.95
Buttercup/Ranunculus (8 pc.)
1.20 
Euro 0.95